De WFMA verleent een kwaliteitskeurmerk voor de beroepsgroep van Workforce Managers en beheert daarvoor een beroepsregister.

We kennen verschillende keurmerken voor WFM professionals die een beroepserkenning willen behalen. De beroepsvereniging vindt het belangrijk dat deskundige, kwalitatief hoogwaardig professionals herkenbaar zijn voor zowel opdrachtgevers als cliënten. Daarom stimuleert zij beroepserkenning.

Het beroepsregister is openbaar en toegankelijk voor zowel opdrachtgevers als cliënten. Wie in het register staat mag het bijbehorende keurmerk voeren en extern uitdragen. Ook dat draagt bij aan herkenbaarheid van opgebouwde en getoetste deskundigheid. Een onderdeel van het keurmerk is de permanente educatie; door het behalen van jaarlijkse PE-punten, laat de professional zien actief zijn/haar kennis van het vakgebied actueel te houden.

De beroepsvereniging kent een puntencommissie die de administratie rond de PE-punten verzorgt. Om een actieve registratie te behouden dient een minimaal aantal punten elk jaar door het lid behaald te worden (na het met succes afronden van een Post HBO WFM diploma). Voor het beroepsregister bestaat een reglement, dat hier gedownload kan worden.

Registerleden kunnen hun behaalde punten bijhouden door middel van het registratieformulier